Bắt Đầu Với TYPO3 Không Quá Khó

Thường thì bắt đầu làm quen một điều gì mới đều làm ta bở ngở và hoài nghi, bắt đầu với typo3 cũng không khó nếu chúng ta biết nên bắt đầu ra sao, nhưng nhiều khi chúng ta bắt đầu ở những điểm không phù hợp có thể sẽ gặp khó khăn. Vì TYPO3 là CMS mạnh mẽ, giàu tính năng nên nói đơn giản để bắt đầu với typo3 cũng không hẳn là vậy nhưng cũng không quá khó để bạn bắt đầu. Ngoài ra tùy vào mục đích bạn muốn đạt đến. Bạn muốn là người quản trị, hay tạo một trang web dựa trên những tài nguyên sẵn có hay có thể tự tạo ra các phần mở rộng mới phức tạp hơn ..... Nhưng mọi thứ bạn có thể làm được.

Chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn từng bước một từ cơ bản cài đặt đến việc bạn có thể tạo ra các phần mở rộng phức tạp.

Cài đặt TYPO3

Các bạn ấn chọn link phía dưới để đến trang hướng dẩn, ở đây các bạn được hưởng giẩn tỷ mỉ có hình ảnh trực quan cho việc cài đặt TYPO3 trên localhost và server.

Cài đặt TYPO3

Quản trị website với TYPO3

đang soạn thảo

Các bước tạo một trang web với TYPO3

đang soạn thảo

Tạo một trang Web đa ngôn ngử đa giao diện

đang soạn thảo