Lập Trình Giao Diện

1.Bắt đầu lập trình HTML CSS

Nếu có ai hởi lập trình web nên bắt đầu từ đâu thì có lẽ câu trả lời là bắt đầu từ việc lập trình với ngôn ngữ HTML, sau đó là CSS. Đây là hai ngôn ngữ chính phổ biến hiện nay để lập trình giao diện cho website, ngoài ra lập trình giao diện thường sử dụng Javascript để tạo các hiểu ứng cho giao diện và tương tác với người dùng.

Việc học HTML và CSS có khó hay không, câu trả lời là cũng không khó mà cũng chẵng dễ tí nào, nếu bạn muốn biết sơ sơ, rồi lập trình xáo xào gì đó để có được một giao diện trang web, thì có lẽ không khó lắm, nhưng nếu bạn muốn trở thành một Frontend developer chuyên nghiệp thì thật sự không dễ tý nào. Vì bây giờ một trang web không chỉ cần chạy trên destop, mà còn cần chạy trên mobile, mobile cũng có nhiều loại khác nhau, nhiều browser khác nhau, ngoài ra các trang web hiện nay cần phải reponsive, tức là tương thích với mọi màn hình và mọi browser, nhưng thật không may là mỗi một browser lại biên tập giao diện một cách khác nhau, điều này thật sự đau đầu đối với các frontend developer. Không chỉ dừng lại ở đó, giao diện không những chỉ cho website mà còn cần cho newsletter và email, điều này thật sự không đơn giản chút nào nếu bạn không tường tận về kỹ năng lập trình với HTML, CSS.

Khó như vậy bạn có thể học được không? câu trả lời là có. Bây giờ lập Frontend Developer cũng được hỗ trờ rất nhiều từ những nguồn tài nguyên miễn phí. Các Open Source này thường có cho bạn rất nhiều công cụ và tính năng sẵn có để từ đó bạn dễ dàng tạo ra nhưng giao diện theo ý muốn. Phổ biến hiện nay cho HTML, CSS là Framework Bootstrap.

 

Mục này đang biên tập, hẹn bạn quay lại lần sau