Hướng Dẩn Download và Cài Đặt TYPO3

TYPO3 là mã nguồn mở, nên việc download, sử dụng, thay đổi hay mở rộng hoàn toàn miển phí. Cài đặt, sử dụng và mở rộng đối với TYPO3 không quá khó, nhưng các bạn cũng cần một số lý thuyết cơ bản. Nếu các bạn sử dụng tiếng anh tốt thì các bạn có thể dụng trực tiếp tài liệu tại trang phát hành của TYPO3 —typo3.org. Tại đậy các bạn có mọi thông tin liên quan TYPO3. Trong mục này các ban sẽ được hướng dẩn cơ bản cách tải Typo3 và cài đặt trên máy cá nhân và server.

Tải TYPO3

Typo3 cho tới hiện hay đã có nhiều phiên bản phát hành. Phiên bản mới nhất là TYPO3 8.3. Các bạn có thể vào link này Download TYPO3 để download TYPO3 từ trang phát hành.

Do có rất nhiều phiên bản TYPO3 đã phát hành, nên ở đây chúng tôi không giới thiệu hết tất cả các phiên bản mà chỉ giới thiệu một vài phiên bản điển hình nhất.

Tải và cài cặt Typo3 4.4.7

Phiên bản này được phát hành vào năm 2011, là bản tương đối ổn định lúc này, nếu so với phiên bản hiện tại typo3 8.3 thì đã có nhiều khác biệt, nhưng nó vẫn đảm bảo tốt tất tạo ra một website với mọi nhu cầu. Nhưng nếu các bạn sử dụng phiên bản này, một số extension mới hiện nay không dùng được, hoặc chưa hổ trợ tốt bởi framework extbase để tạo phần mở rộng (extension), ngoài ra ở phiên bản này còn sử dụng nhiều kiến thức về typoscript.

Yêu cầu của phiên là PHP5, MySQL, GraphicsMagick or ImageMagick.

Dưới đây chúng tôi có hai đường link để bạn download.

Introduction Package

Download TYPO3 Introduction Package

Bản Introduction Package là bản đã được chuẩn bị để sau khi người dùng cài đặt và chạy website, người dùng sẽ nhận được một trang web hoàn chỉnh về nội dung và cấu trúc mẩu, để người dung hình dung ra typo3 hoạt động như thế nào.

Nếu bạn lần đầu tiên tiếp xúc với và muốn làm quen với Typo3 thì nên cài bản này để bạn đã có sẵn cấu trúc một trang web ở backend, điều này có hai ý nghĩa, thứ nhất làm cho bạn thấy ngay kết quả sau khi cài đặt, thứ hai bạn có thể thay đổi và xem cấu trúc đã có sẳn để hiểu typo3 hoạt động như thế nào.

Cài đặt TYPO3