Tùy biến nhiều hình hảnh cùng xuất hiện

Typo4 hỗ trợ người soạn thảo tạo nhóm ảnh cung xuất hiện với nhiều chức năng điều chỉnh chất lượng, độ lớn, formats, căt, định vị theo bảng cột hàng.

6 images in 6 columns

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

6 images in 3 columns

Fixed height for images with different width-height ratio

Fixed width for images with different width-height ratio

Fixed width and "no rows" flagged

Nội dung ở mục này là ví dụ

Ở mục này nội dung là ví dụ minh hoa không mang nghỉa hay biểu đạt, một số hình ảnh cũng được sử dụng từ nguồn tài liệu gốc của TYPO3. Tất nhiên nhưng ví dụ mà chúng tôi đưa ra ở đây chỉ mang tính minh họa tiêu biểu, ngoài ra Typo3 còn rất nhiều những tính năng khác, các bạn có thể tìm hiểu ở trang chính www.typo3.org.