TYPO3 và ImageMagick

TYPO3 tận dụng đầy đủ chức năng của ImageMagick cho quá trình xử lý hình ảnh mà một trang web cần từ màu sắc, chất lượng, hiệu ứng....

Normal Version

Rotate 90 CCW

Rotate -90 CCW

Rotate 180

Effect: grayscale

Effect: sharpen

Effect: normalize

Effect: contrast

Effect: brighter

Effect: darker

Nội dung ở mục này là ví dụ

Ở mục này nội dung là ví dụ minh hoa không mang nghỉa hay biểu đạt, một số hình ảnh cũng được sử dụng từ nguồn tài liệu gốc của TYPO3. Tất nhiên nhưng ví dụ mà chúng tôi đưa ra ở đây chỉ mang tính minh họa tiêu biểu, ngoài ra Typo3 còn rất nhiều những tính năng khác, các bạn có thể tìm hiểu ở trang chính www.typo3.org.