Quản Trị Nội Dung Đơn Giản

Để giúp bạn hình dung và có thể bắt đầu với TYPO3, chúng tôi giới thiệu một số tính năng nổi trội của TYPO3 trong việc quản trị nội dung một trang web.

Những ví dụ trong mục này nhằm minh họa giúp bạn hiểu phần nào về khả năng linh hoạt và uyển chuyển, thân thiện với người dùng trong việc quản lý trang web như thế nào. Không giống như các CMS khác, TYPO3 quản lý nội dung theo lớp và rẽ nhánh, từ đó các bạn có thể nhận ra ngay từ đầu một cách rõ ràng tất cả khu vực, chức năng và nội dung.

Với cách sắp xếp này, không chỉ thuận lợi cho người quản trị mà còn đơn giản cho người lập trình trong việc tổ chức trang web. Như đã nói, ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu một số công cụ tạo nội dung trang web.

Tùy Biến Không Giới Hạn

TYPO3 không chỉ làm cho việc xây dựng và quản lý nội dung đơn giản hơn bất kỳ CMS nào khác, mà còn hỗ trợ mạnh mẽ trong việc tùy biến các đơn vị nội dung. Tại một nội dung bất kỳ có sẵn hay tạo mới bạn có không giới hạn tùy biến, từ việc tạo một nội dung đơn giản hay chạy trên một nghôn ngử khác cũng như kết nối hay hiện thị cho các ứng dụng phức hợp hay đơn tuyến.